MIE Vietnam

Microsoft Innovative Educator (MIE) là danh hiệu được dành tặng cho những nhà giáo tham gia các khóa học và đạt từ 1000 điểm tại Cộng đồng giáo dục sáng tạo của Microsoft sáng lập. Hằng năm Microsoft đều tổ chức bình xét danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo (MIE Expert) trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Khi trở thành MIE Expert bạn sẽ được cấp tài khoản Microsoft Office 365 bao gồm bộ ứng dụng văn phòng online (MS Word, Excel, PowerPoint, Onenote,…) và sở hữu nhiều ứng dụng khác.

Đặc biệt Người dùng được sở hữu 1 TB (= 1024 Gigabyte) dung lượng lưu trữ với OneDrive để đồng bộ dữ liệu với máy tính, điện thoại, máy tính bảng...

Đồng bộ dữ liệu với tài khoản MIE có gì đặc biệt?

  • Tự động đồng bộ dữ liệu - không lo mất dữ liệu - ngay cả khi bạn có để mất máy tính;
  • Dễ dàng khôi phục mật khẩu khi quên vì được hỗ trợ 24/7 từ Việt Nam;
  • Không sợ máy tính, điện thoại, ipad,...hết dụng lượng với tính năng giải phóng dung lượng (Free up space) mà vẫn nguyên vẹn dữ liệu.

Cam kết từ mie.edu.vn:

Đồng hành, hỗ trợ các bạn trên con đường trở thành Chuyên gia giáo dục sáng tạo.
Hỗ trợ các bạn trong việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học và công việc.
Hỗ trợ cài đặt và xử lý sự cố trong việc đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị OneDrive, máy tính, điện thoại,...

Liên hệ - đăng ký

Bạn là MIE Expert hoặc thực sự có nhu cầu Sở hữu tài khoản MIE khi chưa là MIE Expert vẫn có thể liên hệ theo thông tin dưới đây.